خوانش کتاب پیاله ای چای بنوش

97

خوانش بخش هایی از کتاب مجموعه داستان «پیاله ای چای بنوش»* با صدای آقای رضا بابک ٖ *«پیاله ای چای بنوش» نوشته ی علی کرمی ۱۳۳ داستان مینیمال با مضامین اجتماعی، فرهنگی و عاشقانه است. مجموعه ای با نگاهی متفاوت و طنزآمیز به موضوعات و رخدادهای زندگی که در قالب داستانی کوتاه بیان شده اند