ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دوره کوچینگ (VIP ) علی سعدی - بخش بنیادی

2,973
در این ویدیو که فیلم از یک وبینار بوده است بررسی میشود که چه موضوعاتی در دوره برای کسانی که قصد فعالیت در بازار ایران را دارند تحت عنوان بنیادی آموزش داده میشود . کانال تلگرام : @alisaditrader
pixel