فن بیان در ارتباطات-جودی گلیکمن

570
www.rasabook.com فن بیان در ارتباطات-جودی گلیکمن متقاعد کردن یک مهارت جهانی است. بالاخره زمانی فرا می‌رسد که لازم است افراد را نسبت به پذیرفتن یک ایده، یک پروژه یا حتی توانایی‌های فردی خودتان متقاعد کنید. اما اگر فرایندی سریع و موثر را برای متقاعدسازی افراد نشناسید، آنوقت در این لحظه حیاتی به لکنت می‌افتید. در این دوره مجانی، رهبر فکری "جودی گلیکمن"، روش اختصاصی خود را برای متقاعد کردن دیگران نسبت به قبول ایده‌ها، دلایل و توانایی‌های شخصیتان آموزش می‌دهد.
pixel