عکسی از تکاوران نیروی دریایی که ۳۵ سال بعد بازسازی شد

257

مستند «تو از یاد نرفته ای» ماجرای بازسازی قاب عکسی است که 23 نفر از تکاوران نیروی دریایی در خلال دفاع از خرمشهر 35 سال پیش دور هم گرفته بودند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4WD