مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۱۷ - رهبری و مفاسد اقتصادی (۱)

215

چرا رهبری با مفاسد اقتصادی برخورد نمی کنند؟! / آیا مقام معظّم رهبری، در مورد مفاسد اقتصادی، حساسیّت نشان نمی دهند؟! / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.