مدیریت نحوه نمایش مجموعه های کالا

245
این فیلم در مورد پنل مدیریت (مدیریت محتوا - مدیریت نحوه نمایش مجموعه های کالا ) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد.http://www.shopstudio.ir/
pixel