کارخانه تولید همسر - مهدی مقیم اسلام

358

در این ویدیو مهدی مقیم اسلام درباره نکات ظریفی که در کارخانه ساعت سازی raketa دیده است صحبت می کند و ارتباط آن با همسرداری و فرزندپروری را تشریح می کند! برای دیدن ویدیوهای بیشتر درباره همسرداری و فرزندپروری به سایت Life-Skill.ir مراجعه فرمایید!