مستند تهران تقاطع سئول | قسمت اول

3,058

مستند " تهران ، تقاطع سئول " محصول شبکه افق سیما را می توان بهترین مستند تخصصی در حوزه خودرو دانست که به بررسی دقیق و موشکافانه علل این درجا زدن ها ، در عین تمامی حمایت ها از این صنعت می پردازد . استفاده از تصاویر آرشیوی بکر و با کیفیت و مصاحبه با متخصصان این حوزه که بی پرده تمامی مسائل را بیان می کنند ، از مهمترین ویژگی های این مجموعه می باشد .

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده