نمونه ویدئو - موسیقی

85

تصاویر فوق با استفاده از اتوماسیون مولتی کم ، دوربین اکسترنال و در برج میلاد تهران ضبط شده است