درمان قطعی شوره با محصولات سریتا

213
درمان قطعی شوره با محصولات سریتا به نحوی که شوره هیچ وقت برنگرده پیشنهاد ما مصرف همزمان شامپو ضدشوره 1*2 یا +PZ سریتا به همراه تونیک T1 سریتا می باشد. توضیحات تکمیلی رو جناب آقای زنجبر در فیلم بالا تشریح می کنند.
یودا طب 17 دنبال کننده
pixel