بازیافت تلوزیون به ماهیتابه : انگلیسی : قسمت2

149
در این ویدئو مراحل بازیافت تلوزیون های قدیمی به ماهیتابه را خواهیم دید. در قسمت اول، شاهد استخراج مواد اولیه مانند مس از تلوزیون ها در تورنتو کانادا بودیم و در این قسمت مراحل تولید ظروف آشپزخانه را از این مس بازیافتی را خواهیم دید. این ویدئو به زبان اصلی می باشد.
زبالند 11 دنبال کننده
pixel