تبلیغ کانال عشقم(اجی کیانا)

44
1 هفته پیش
# ...

♚❤♛♜❀:MONA:: MARINTTE:❀♜♛❤♚

1 هفته پیش
ولش برام نیست دیگه الان اولویتم کانالمه که بتونم خدب ادارش کنم تو هم بهتره همینکارو کنی

♚❤♛♜❀:MONA:: MARINTTE:❀♜♛❤♚

1 هفته پیش
اشکال نداره من تا یادت نکنم یادم نمی یوفتی هی روزگار
⚘YegAne⚘Jennie⚘ چند روز نیستم انفالو نکنید خیلی ببببخششششیییددددددددددد کانالتو گم کرده بوووودددددممم))))))):

♚❤♛♜❀:MONA:: MARINTTE:❀♜♛❤♚

1 هفته پیش
وای خدااااااااا منم مونا
⚘YegAne⚘Jennie⚘ چند روز نیستم انفالو نکنید اااهههههههههاااننننننن بببخششششش عشقم

♚❤♛♜❀:MONA:: MARINTTE:❀♜♛❤♚

1 هفته پیش
ســـلام اجی فلاترشای من چطوری
⚘YegAne⚘Jennie⚘ چند روز نیستم انفالو نکنید سلام عزیزم(((((: خوبم مرسی تو خوبی؟ اجی ببخش اگه اینو میپرسم اسمت چی بود؟؟؟ یادم نیس))))):
pixel