جامعه مهندسی پزشکی

226
مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی وفناوریهای نوین با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظرعلمی و کاربردی درزمینه های مختلف مهندسی پزشکی و در راستای تقویت ارتباط بین محققین، دانشجویان و صنعتگران کشور توسط مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شیراز پایتخت فرهنگ و تمدن ایران برگزار می شود.
bmesummerschool 0 دنبال کننده
pixel