آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه سیزدهم (حل مسئله اجتماعی، چرایی و چگونگی)

223
در این جلسه که جلسه سیزدهم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، موضوع حل مسئله اجتماعی، چرایی و چگونگی با مباحثی همچون هدف حل مسائل اجتماعی، سیاست‌گذاری اجتماعی و هدف آن، عوامل اصلی توسعه سیاست‌گذاری اجتماعی، مدل‌های پژوهش از نظر ویس (1991) و مراحل تبدیل یک وضعیت به مشکل از نظر زیتون (2014)، نقش‌های کلیدی در حل مسائل و در نهایت دیدگاه مک‌کی و گیتیرز درباره توانمندسازي تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel