فعالیت تخریبی معادن در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز

14
شبکه خبر- 31 اردیبهشت 99- 15:30| ستایش معاون محیط زیست استان اصفهان گفت: به موضوع فعالیت معادن سالهاست ورود کرده ایم و تبعات تخریب ها، مربوط به سال های قبل است.
پایشگری 1.5 هزار دنبال کننده
pixel