ارسال هشدار دلخواه (تلگرام) در آسان بورس

7,377
اگه بورس شغل دوم شماست و یا وقت کافی ندارید تا هر روز صبح بشینید سهم‌هاتون رو رصد کنید یا سبد سها‌م شما بزرگه و قاعدتا ممکن نیست بتونید زیر نظر بگیرید، این ابزار در آسان بورس میتونه اتفاقات دلخواه و تعریف شده شما را بهتون از طریق تلگرام اطلاع بده...
pixel