تست جدید شرکت IMMI در تصادف کامیون های سنگین

348

در این ویدو شرکت IMMI ، تولید کننده پیشرو کمربند ایمنی برای تریلی و کامیون های سنگین در آمریکای شمالی، اهمیت تکنولوژی های امنیتی سرنشینان و کمربندهای ایمنی را در آزمایش تصادف با مانع بزرگ نشان می دهد. ارائه شده توسط: http://ubaar.ir/ http://blog.ubaar.ir/

اوبار
اوبار 75 دنبال کننده