خلافت؛ از منظر اهل سنت

683
نگاه اهلسنت به سلسله خلافت چگونه است؟ آیا یزید بن معاویه را میتوان جزء خلفا به شمار آورد؟ آیا یزید دلیل شرعی و منطقی برای خلافت داشت؟

h.khoram

1 ماه پیش
جانم قربان فرزندکعبه اشهدان علی ولی خدا..علی امیرالمومنین ولی الاه..یک عمرنمازواذان رابانام علی خواندم .کسی که داخل غارهمراه پیامبرشاهدنزول قرآن ناطق بودوخودش قرآن بود..اذان بی نام علی بوی بهشت وبندگی ندارد..نظرشخصی وانسانی خودم
pixel