بومی شدن صنعت منیزیم در ایران

299

کار گروه مهندسین در صنعت منیزیم آماده ساخت وتولید هر نوع آلیاژ برای قطعه خاص وطراحی قالب قطعه وتولید قطعات منیزیمی تحت فشار کم با دستگاه لو پرسشن شماره تماس 09197457725-09127526843 کریمی

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1