کمک به رونق کشاورزی و باغدارای شهرستان لنده توسط بنیاد علوی

145

با حمایت بنیاد علوی تعدادی از کشاورزان شهرستان لنده جهت بازدید از باغات مرکبات جهرم اعزام تا از ظرفیت های کشاورزی این شهرستان در راستای توسعه و تقویت باغات مرکبات خود در سطح شهرستان لنده استفاده کنند. اخبار شهرستان لنده را در وب سایت http://lende.ir/ پیگیری کنید

بنیاد علوی
بنیاد علوی 16 دنبال کننده