مرکز توانبخشی و حرفه آموزی ارمغان عصر

192
مرکز توانبخشی و حرفه آموزی ارمغان عصر یکی از مراکز وابسته به مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج) است که سالها است با هدف توانمندسازی مددجویان کم توان ذهنی بالای 15 سال در حال خدمت می باشد. با توجه به اینکه کارآفرینی و زمینه سازی آموزش و حرفه آموزی عزیزان کم توان ذهنی یکی از خدمات این مرکز است، لذا به مناسبت سال « رونق تولید »، گزارشی از خدمات این مرکز در شبکه ایران کالا در تلویزیون تهیه و منتشر شد ...
pixel