گزارش شبکه سعودی العربیه از انزوای آمریکا در مقابل ایران در جامعه جهانی

67
سالن های شورای امنیت شاهد یک رویارویی دیپلماتیک بی سابقه است که آمریکا در آن تنها مانده است.
گاف مدیا 738 دنبال کننده
pixel