چالش های برنامه ریزی توسعه در ایران در گفتگو با «دکتر حجت الله میرزایی»

289
مصاحبه با «دکتر حجت الله میرزایی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و صاحب نظر توسعه در حاشیه همایش «توسعه ایران؛ فرصت ها و چالش ها» زمان: 21 آذر ماه 1397/ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به همت «اندیشگاه طرح هزاره»
pixel