بهترین آزمون آزمایشی کدام است؟

1,685
داوطلبان کنکوری باید بهترین ازمون آزمایشی متناسب با خودشان را انتخاب کنند و در آن شرکت کنند. در این ویدئو هر 4 آزمون آزمایشی قلمچی، سنجش، گزینه دو و گاج را با هم مقایسه کرده ایم.
pixel