فیلم مغز عنکبوتی / روایتی از اردوی جهادی نوروز 97

1,972
یک جهادگر دچار اختلالات روانی شده و .... . روایتی متفاوت از یک اردوی جهادی.
pixel