مدیر دیجیتال(10): بررسی کمپین تبلیغاتی «تیمتوبساز»

6,560

در این قسمت به بررسی کمپین جام جهانی «پچ پچ» با عنوان «تیمتوبساز» پرداخته ایم.