روستای نمهیل

3,496
روستای نمهیل یکی از زیباترین روستاهای بخش خورش رستم است که توریستی بوده و در منطقه به بهشت گمشده معروف است. خورش رستم شهرستان خلخال اردبیل، به مرکزیت شهر هشجین در جنوب غربی این شهرستان واقع است و شامل دو دهستان خورش رستم شمالی و خورش رستم جنوبی است.
pixel