گزارش چکامه از کنسرت علیرضا قربانی | با من بخوان

9,020

صحبت ها و گزیده ای از کنسرت علیرضا قربانی با عنوان «با من بخوان» در کاخ سعدآباد تهران.

چکامه
چکامه 584 دنبال کننده