شعرخوانی طنز آقای جواد فرج پور با محور #کرونا_را_شکست_میدهیم

57
شعرخوانی طنز آقای #جواد_فرجپور عضو محفل #طنز #خندیشه #حوزه_هنری_فارس با محور #کرونا_را_شکست_میدهیم
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
در قسمت دوم سریال آقازاده (اقازاده) می بینیم که راضیه پس از نجات تینا با نیما آشنا می شود و این آشنایی...
pixel