آموزش مجازی خط نستعلیق در موسسه فرهنگی اکو / جلسه دوم

194
این جلسه / تمرین سرمشق: ادب آداب دارد هنر خوشنویسی هنر مشترک منطقه اکو است، با هدف آموزش این هنر به علاقمندان و هنرجویان، موسسه فرهنگی اکو سلسله کارگاه های آنلاین را در این زمینه به راه انداخته است.
زنده
پخش زنده بازی پرتغال و آلمان - مرحله گروهی یورو ۲۰۲۰
pixel