به یاد پیاده روی اربعین

521
Befarmaeedroze 30 دنبال‌ کننده
521 بازدید
اشتراک گذاری
خوب گوش کن!! صدای قدم ها... صدای سایش کفش ها برسینه جاده ها کسی می گوید بیا! چند روز است در راهی و باز هم خسته نمی شوی. چون تو خوب این صدا رامی شناسی صدای حسین را که بی وقفه می گوید: حلبیکم یا زوار
Befarmaeedroze 30 دنبال کننده
pixel