انصراف از فرود ایرباس٣٢١ سوئیس ایر در طوفان و بارش شدید

945

انصراف از فرود ایرباس٣٢١ سوئیس ایر در طوفان و بارش شدید آیا چنین Go around ی را دیده اید؟! باما همراه باشید... www.SepidParvaz24.com

سپید پرواز
سپید پرواز 13 دنبال کننده