گاهی اتفاق می‎افتد | مشکلات افراد دوجنسیتی

4,906

این مستند به افراد دو جنسیتی و نوع نگاهی که جامعه به آنها دارند و همچنین مشکلات پیش رویشان برای عمل جراحی تغییر جنسیت و چالش های روانی اجتماعی و دینی مربوطه می پردازد.چند شخصیت دو جنسی رو به دوربین درباره مشکلاتشان صحبت می کنند: خانواده های آنان، یک جراح تغییر جنسیت و یک روحانی نظرات شخصی دینی و علمی در این باره می دهند. برای مشاهده مستند به لینک زیر مراجعه کنید: http://yon.ir/gahietefag