افشاگری بسیارمهم نویسنده مشهور آمریکایی (جان پرکینز) پیرامون اقدامات آمریکا

649
افشای حقایقی بسیار مهم، توسط نویسنده مشهور آمریکایی (جان پرکینز) پیرامون اقدامات آمریکا در جنوب غربی آسیا؛ تقدیم به شما. ((به نیّت سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان (عج)، *تعدادی صلوات* عنایت فرمایید.))
حقیقت طلب 296 دنبال کننده
pixel