کار و فناوری هفتم - کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

492
سلام - این فیلم مربوط به درس کار و فناوری سالب هفتم پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. لطفا فیلم را با دقت مشاهده نموده و تحقیقی که خواسته شده را ارسال نمایید.
yasin3school 75 دنبال کننده
pixel