پرس زیر سینه هالتر - برای تقویت سراسر سینه با تمرکز بیشتر روی بخش زیر سینه

1,164
این حرکت یکی از مهمترین حرکات چند مفصلی برای تمرین سینه است؛ زیرا تمامی قسمت های عضلۀ سینه را درگیر می کند.
shenasnamehpub 14 دنبال کننده
pixel