ریاضی نهم ، فصل سوم ، درس 4 : حل مسئله در هندسه ( 1 )

617

در این فیلم به روش و مراحل حل مسئله در هندسه می پردازیم . شما عزیزان می توانید اشکال ریاضی را با ما در میان بگذارید ، ما پاسخ را برای شما ارسال می کنیم . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی تدریس عزیزاله رضائی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com