وبینار سواد اطلاعاتی (قسمت دوم)

539

سرفصل ها ابزارهای جستجو،استراتژی جستجو،معیارهای سنجش مقالات،نرم افزارها وشاخص ترین های علم سنجی،معیارهای معتبربودن همایش و کنفرانس،یافتن مجلات مرتبط با رشته... www.tehran3dp.i