توجیهات و استدلال های مسخره جواد هاشمی برای دفاع از فیلم مستهجن

362

توجیهات و استدلال های مسخره جواد هاشمی برای دفاع از فیلم مستهجن رحمان ۱۴۰۰ در برنامه امشب تب تاب وقتی این بازیگر این فیلم مزخرف را با قرآن و داستان یوسف و زلیخا مقایسه می کند...