دلتنگی‌های یک مادر شهید در کنار سفره هفت سین

5,488
در این قطعه ویدئوی «شوکت مشرف زاده» مادر شهید علیرضا اختراعی پس از ۳۰ سال انتظار در کنار سفره هفت سین امسالش از دلتنگی‌هایی که در فراق فرزند شهیدش داشته می‌گوید.
pixel