هند چگونه اینقدر سریع پیشرفت می کند!؟

102

با کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، مردم به دنبال سردمدار بعدی رشد هستند. و به نظر می رسد هند گزینه ی مناسبی است. صندوق بین المللی پول تخمین می زند که هند در سال جاری سریعترین رشد اقتصادی در جهان را خواهد داشت... نیکپیام، رسانه کسب و کار ایرانیان... Nikpayam.com