نافرمانی و پرخاشگری کودک

3,040
در خیلی مواقع چه در فرزند خودمون چه در فرزند اطرافیانمون دیدیم و شنیدیم که در محیطی مثل مدرسه از فرزندمون ناراضی هستند ، میگن همش پرخاش میکنه ، نافرمانی میکنه ، با همه کل کل میکنه این مورد از کجا حاصل میشه ؟ خانم سحرناز اخباری روانشناس کودک مرکز مشاوره اکسیر در این ویدئو بیشتر به ما توضیح خواهند داد.
pixel