دف نوازی تارا

1,928
تارا دختر گل گروه باران ساوه که با وجود سن کم ، تکنیک های دف نوازی را به خوبی فرا میگیرد.
pixel