نازل‌های CFM LEAP ساخته‌شده با چاپ سه‌بعدی

486
شرکت جنرال الکتریک در بخش هوانوردی خود از چا‌پ‌گرهای سه‌بعدی برای تولید نازل‌‌های LEAP استفاده می‌کند
pixel