سرود صبحگاهی مدارس پیش از انقلاب

4,480

این آهنگ برای اولین بار برای سرود صبحگاهی در سال ۱۳۵۳ توسط انوشیروان روحانی ساخته شد. ای ایران خدایم پشتیبان ای ایران نگهدارت یزدان در عالم بمانی جاویدان در دلها بود مهر ایران مهد آزادگانی ای ایران کشور جاویدانی ایران ای تو با ... ای ایران عشق تو سرنوشتم ایران ما همه، ما همه، نونهال ایرانیم ما همه، ما همه، همدل و هم پیمانیم ما همه در پناه یزدانیم ما همه، ما همه، نو نهال ایرانیم ما همه، ما همه، همدل و هم پیمانیم ما همه در پناه یزدانیم مهد آزادگانی ای ایران کشور جاویدانی ایران ای تو ب