سنگ و مسکن (مردم آبادی)

297

کلیپ «سنگ و مسکن» از مجموعه برنامه های «مردم آبادی». نمایش مراحل برداشت سنگ از کوهستان برای ساخت مسکن، در روستای کنگِ خراسان رضوی. تماس با ما: ResaneSabz.ir و حضور در شبکه های اجتماعی با نام: ResaneSabz

رسانه سبز
رسانه سبز 177 دنبال کننده