سفته به جای ضامن وام مسکن مهر در پردیس

1,537

بانک مسکن شعبه پردیس با پیشنهاد قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و برای تسهیل شرایط تحویل واحدها مسکن مهر شهر جدید پردیس و مدیران عامل این شرکت موافقت کرد و بانک مسکن پردیس بعنوان ضمانت بازپرداخت اقساط این وام 4 درصدی فقط با دریافت سفته و تعهد به جای دو ضامن معتبر، دفترچه اقساط را برای متقاضیان مسکن مهر پردیس صادر میکند. لذا برای صدور دفترچه اقساط واحدهای مسکن مهر پردیس نیاز به ضامن نیست