آیا شخص معتاد نباید روزه بگیرد؟

200
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 51.9 هزار دنبال‌ کننده
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 51.9 هزار دنبال کننده
pixel