بازداشت آسانژ توسط پلیس بریتانیا

109

جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت جنجالی ویکیلیکس بازداشت شده و در شعبه اداره پلیس به سر می برد. https://sptnkne.ws/mhU7

Sputniknews
Sputniknews 223 دنبال کننده