مصاحبه باخانواده شهید محمد‎علی ‎قانعی(تنها شهید انقلاب)

680

مصاحبه باخانواده شهید محمد‎علی ‎قانعی(تنها شهید انقلاب شهرستان اردکان). اطلاعات بیشتر از شهید http://ganjine-420.ir/VsARn

pixel